MONDIAL

!
P585302*2054

Green Filter FERRARI MONDIAL 8 3,0L

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de FERRARI MONDIAL 8 3,0L (mc: /214pk) van bouwjaar 80>83

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 325mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 168mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P950326*2042

Green Filter FERRARI MONDIAL 3,2L

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de FERRARI MONDIAL 3,2L (mc: F105C /270pk) van bouwjaar 80>87

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 335mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 175mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P585302*2055

Green Filter FERRARI MONDIAL 2,9L

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de FERRARI MONDIAL 2,9L (mc: F105A /240pk) van bouwjaar 80>87

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 325mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 168mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23