i30 (GD)

!
P950444*3077

Green Filter HYUNDAI i30 (GD) 1,4L

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de HYUNDAI i30 (GD) 1,4L (mc: G4FA /99pk) van bouwjaar 03/12>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 257mm - D2/L2: 206mm - D3/L3: 163mm - D4/L4: 83mm - D5/L5: mm en H= 20

P950444*3078

Green Filter HYUNDAI i30 (GD) 1,4L GDI

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de HYUNDAI i30 (GD) 1,4L GDI (mc: G4LC /101pk) van bouwjaar 04/15>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 257mm - D2/L2: 206mm - D3/L3: 163mm - D4/L4: 83mm - D5/L5: mm en H= 20

P950444*3079

Green Filter HYUNDAI i30 (GD) 1,6L GDI

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de HYUNDAI i30 (GD) 1,6L GDI (mc: G4FC /120pk) van bouwjaar 03/12>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 257mm - D2/L2: 206mm - D3/L3: 163mm - D4/L4: 83mm - D5/L5: mm en H= 20

P950444*3080

Green Filter HYUNDAI i30 (GD) 1,6L GDI

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de HYUNDAI i30 (GD) 1,6L GDI (mc: G4FD /135pk) van bouwjaar 03/12>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 257mm - D2/L2: 206mm - D3/L3: 163mm - D4/L4: 83mm - D5/L5: mm en H= 20

P950444*3081

Green Filter HYUNDAI i30 (GD) 1,6L GAMMA MPI

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de HYUNDAI i30 (GD) 1,6L GAMMA MPI (mc: G4FG /130pk) van bouwjaar 03/12>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 257mm - D2/L2: 206mm - D3/L3: 163mm - D4/L4: 83mm - D5/L5: mm en H= 20