BLUEBIRD

!
R108425*4656

Green Filter NISSAN BLUEDBIRD 1,6L

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de NISSAN BLUEDBIRD 1,6L (mc: ── /82pk) van bouwjaar 79>82

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 205mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 241mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 60

R108425*4657

Green Filter NISSAN BLUEDBIRD 1,8L

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de NISSAN BLUEDBIRD 1,8L (mc: L18S /89pk) van bouwjaar 80>84

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 205mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 241mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 60

R108425*4658

Green Filter NISSAN BLUEDBIRD 2,0L

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de NISSAN BLUEDBIRD 2,0L (mc: ── /──pk) van bouwjaar >78

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 205mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 241mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 60

P509706*4775

Green Filter NISSAN BLUEDBIRD 1,8L i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de NISSAN BLUEDBIRD 1,8L i (mc: ── /──pk) van bouwjaar >83

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 284mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 169mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P509706*4776

Green Filter NISSAN BLUEDBIRD 1,8L i 16V (RTL72)

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de NISSAN BLUEDBIRD 1,8L i 16V (RTL72) (mc: CA18D /129pk) van bouwjaar 02/89>12/90

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 284mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 169mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P509706*4777

Green Filter NISSAN BLUEDBIRD 1,8L TURBO

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de NISSAN BLUEDBIRD 1,8L TURBO (mc: ── /135pk) van bouwjaar 85>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 284mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 169mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P509706*4778

Green Filter NISSAN BLUEDBIRD 1,8L DOHC

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de NISSAN BLUEDBIRD 1,8L DOHC (mc: ── /──pk) van bouwjaar 87>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 284mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 169mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P509706*4779

Green Filter NISSAN BLUEDBIRD 1,8L DOHC TURBO

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de NISSAN BLUEDBIRD 1,8L DOHC TURBO (mc: ── /──pk) van bouwjaar 87>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 284mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 169mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P509706*4780

Green Filter NISSAN BLUEDBIRD 2,0L i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de NISSAN BLUEDBIRD 2,0L i (mc: Z20E /109pk) van bouwjaar 01/82>05/84

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 284mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 169mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P509706*4781

Green Filter NISSAN BLUEDBIRD 2,0L D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de NISSAN BLUEDBIRD 2,0L D (mc: LD20 /60pk) van bouwjaar 01/80>05/84

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 284mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 169mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23