CORSA A

!
R092234*4993

Green Filter OPEL CORSA A 1,2L

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de OPEL CORSA A 1,2L (mc: 12NV /52pk) van bouwjaar 90>93

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 205mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 241mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 51

R092234*4994

Green Filter OPEL CORSA A 1,2L S

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de OPEL CORSA A 1,2L S (mc: 12ST /55pk) van bouwjaar 85>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 205mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 241mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 51

R092234*4995

Green Filter OPEL CORSA A 1,2L S

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de OPEL CORSA A 1,2L S (mc: 12S /58pk) van bouwjaar 85>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 205mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 241mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 51

R092234*4996

Green Filter OPEL CORSA A 1,2L i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de OPEL CORSA A 1,2L i (mc: C12NZ /45pk) van bouwjaar 85>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 205mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 241mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 51

R092234*4997

Green Filter OPEL CORSA A 1,2 L i Monopoint

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de OPEL CORSA A 1,2 L i Monopoint (mc: C12NZ /45pk) van bouwjaar 91>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 205mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 241mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 51

R092234*4998

Green Filter OPEL CORSA A 1,3L S

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de OPEL CORSA A 1,3L S (mc: 13SB /70pk) van bouwjaar 82>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 205mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 241mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 51

R092234*4999

Green Filter OPEL CORSA A 1,3L i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de OPEL CORSA A 1,3L i (mc: C13N /60pk) van bouwjaar 85>93

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 205mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 241mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 51

R092234*5000

Green Filter OPEL CORSA A 1,4L S

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de OPEL CORSA A 1,4L S (mc: 14NV /72pk) van bouwjaar 90>93

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 205mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 241mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 51

R092234*5001

Green Filter OPEL CORSA A 1,4L i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de OPEL CORSA A 1,4L i (mc: C14NZ /60pk) van bouwjaar 90>93

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 205mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 241mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 51

R092234*5002

Green Filter OPEL CORSA A 1,4L i Monopoint

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de OPEL CORSA A 1,4L i Monopoint (mc: C14NZ /60pk) van bouwjaar 93>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 205mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 241mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 51

R083189*5023

Green Filter OPEL CORSA A 1,0L

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de OPEL CORSA A 1,0L (mc: 10S /45pk) van bouwjaar 82>93

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 180mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 216mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 46

R083189*5024

Green Filter OPEL CORSA A 1,2L

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de OPEL CORSA A 1,2L (mc: 12NC /45pk) van bouwjaar 85>97

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 180mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 216mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 46

R083189*5025

Green Filter OPEL CORSA A 1,2L S

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de OPEL CORSA A 1,2L S (mc: 12ST /55pk) van bouwjaar >85

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 180mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 216mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 46

R083189*5026

Green Filter OPEL CORSA A 1,2L S

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de OPEL CORSA A 1,2L S (mc: 12S /58pk) van bouwjaar >85

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 180mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 216mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 46

R083189*5027

Green Filter OPEL CORSA A 1,2L i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de OPEL CORSA A 1,2L i (mc: 12NC /45pk) van bouwjaar >85

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 180mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 216mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 46

P383708*5045

Green Filter OPEL CORSA A 1,5L TD

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de OPEL CORSA A 1,5L TD (mc: ── /──pk) van bouwjaar 91>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 208mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 164mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P457479*5100

Green Filter OPEL CORSA A 1,3L Sprint

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de OPEL CORSA A 1,3L Sprint (mc: /70pk) van bouwjaar >88

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 250mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 154mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P432297*5101

Green Filter OPEL CORSA A 1,6L GSi

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de OPEL CORSA A 1,6L GSi (mc: C16SEI /98pk) van bouwjaar 88>92

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 236mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 132mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P432297*5102

Green Filter OPEL CORSA A 1,6L Gsi (L jetronique)

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de OPEL CORSA A 1,6L Gsi (L jetronique) (mc: C16SE /101pk) van bouwjaar 89>93

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 236mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 132mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P509706*5103

Green Filter OPEL CORSA A 1,5L D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de OPEL CORSA A 1,5L D (mc: 15D /50pk) van bouwjaar 87>93

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 284mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 169mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P509706*5104

Green Filter OPEL CORSA A 1,5L TD

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de OPEL CORSA A 1,5L TD (mc: 15DT /67pk) van bouwjaar 88>91

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 284mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 169mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23