KADETT E

!
R092234*5005

Green Filter OPEL KADETT E 1,2L

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de OPEL KADETT E 1,2L (mc: 12SC /55pk) van bouwjaar 85>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 205mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 241mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 51

R092234*5006

Green Filter OPEL KADETT E 1,3L

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de OPEL KADETT E 1,3L (mc: 13N/13NB /60pk) van bouwjaar 85>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 205mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 241mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 51

R092234*5007

Green Filter OPEL KADETT E 1,3L S

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de OPEL KADETT E 1,3L S (mc: 13S /75pk) van bouwjaar 84>93

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 205mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 241mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 51

R092234*5008

Green Filter OPEL KADETT E 1,3L i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de OPEL KADETT E 1,3L i (mc: C13N /60pk) van bouwjaar 85>91

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 205mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 241mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 51

R092234*5009

Green Filter OPEL KADETT E 1,4L S

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de OPEL KADETT E 1,4L S (mc: 14NV /75pk) van bouwjaar 90>91

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 205mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 241mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 51

R092234*5010

Green Filter OPEL KADETT E 1,4L i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de OPEL KADETT E 1,4L i (mc: C14NZ /60pk) van bouwjaar 90>91

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 205mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 241mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 51

R092234*5011

Green Filter OPEL KADETT E 1,6L S

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de OPEL KADETT E 1,6L S (mc: 16SH /90pk) van bouwjaar 84>91

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 205mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 241mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 51

R092234*5012

Green Filter OPEL KADETT E 1,6L i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de OPEL KADETT E 1,6L i (mc: C16LZ /75pk) van bouwjaar 86>93

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 205mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 241mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 51

R092234*5013

Green Filter OPEL KADETT E 1,6L i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de OPEL KADETT E 1,6L i (mc: 16SV /82pk) van bouwjaar 89>93

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 205mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 241mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 51

R083189*5028

Green Filter OPEL KADETT E 1,2L

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de OPEL KADETT E 1,2L (mc: 12SC /55pk) van bouwjaar 84>85

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 180mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 216mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 46

R083189*5029

Green Filter OPEL KADETT E 1,3L

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de OPEL KADETT E 1,3L (mc: 13N/13NB /60pk) van bouwjaar 84>85

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 180mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 216mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 46

P509706*5106

Green Filter OPEL KADETT E 1,5L TD

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de OPEL KADETT E 1,5L TD (mc: 15DTR/TC4EC1 /72pk) van bouwjaar 08/88>10/91

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 284mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 169mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P448580*5222

Green Filter OPEL KADETT E 2,0L GS i 16V

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de OPEL KADETT E 2,0L GS i 16V (mc: ── /150pk) van bouwjaar 88>91

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 248mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 210mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P691405*5223

Green Filter OPEL KADETT E 1,6L D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de OPEL KADETT E 1,6L D (mc: 16/16DA /54pk) van bouwjaar 84>89

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 378mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 113mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P457612*5330

Green Filter OPEL KADETT E 1,8L E

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de OPEL KADETT E 1,8L E (mc: C18NE /100pk) van bouwjaar 85>86

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 250mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 227mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P457612*5331

Green Filter OPEL KADETT E 1,8L GS i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de OPEL KADETT E 1,8L GS i (mc: ── /115pk) van bouwjaar 84>86

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 250mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 227mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P457612*5332

Green Filter OPEL KADETT E 1,8L i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de OPEL KADETT E 1,8L i (mc: ── /90pk) van bouwjaar 85>91

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 250mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 227mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P457612*5333

Green Filter OPEL KADETT E 2,0L GS i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de OPEL KADETT E 2,0L GS i (mc: ── /122pk) van bouwjaar 86>91

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 250mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 227mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P960160*5422

Green Filter OPEL KADETT E 1,7L D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de OPEL KADETT E 1,7L D (mc: 17 D /57pk) van bouwjaar 02/89>08/91

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 243mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 182mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 25