REKORD

!
P691405*5238

Green Filter OPEL REKORD E 2,0L D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de OPEL REKORD E 2,0L D (mc: 20D /58pk) van bouwjaar 09/77>10/82

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 378mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 113mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P691405*5239

Green Filter OPEL REKORD E 2,1L D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de OPEL REKORD E 2,1L D (mc: 21D /60pk) van bouwjaar 09/77>07/78

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 378mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 113mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P691405*5240

Green Filter OPEL REKORD E 2,3L D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de OPEL REKORD E 2,3L D (mc: 23D /65pk) van bouwjaar 08/78>08/83

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 378mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 113mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P691405*5241

Green Filter OPEL REKORD E 2,3L D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de OPEL REKORD E 2,3L D (mc: 23D /71pk) van bouwjaar 11/82>08/86

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 378mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 113mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P606839*5111

Green Filter OPEL REKORD 1,8L i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de OPEL REKORD 1,8L i (mc: ── /100pk) van bouwjaar 85>86

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 338mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 130mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 24

P606839*5112

Green Filter OPEL REKORD 2,0L E

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de OPEL REKORD 2,0L E (mc: ── /110pk) van bouwjaar 77>84

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 338mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 130mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 24

P606839*5113

Green Filter OPEL REKORD 2,0L E

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de OPEL REKORD 2,0L E (mc: ── /115pk) van bouwjaar 77>84

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 338mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 130mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 24

P606839*5114

Green Filter OPEL REKORD 2,2L i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de OPEL REKORD 2,2L i (mc: ── /110pk) van bouwjaar 84>86

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 338mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 130mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 24

P606839*5115

Green Filter OPEL REKORD 2,2L E

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de OPEL REKORD 2,2L E (mc: ── /115pk) van bouwjaar 84>86

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 338mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 130mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 24