FIREBIRD

!
R727429*5903

Green Filter PONTIAC FIREBIRD All

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de PONTIAC FIREBIRD All (mc: 2.5L /pk) van bouwjaar 84-86

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 172mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 203mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 61

R727429*5904

Green Filter PONTIAC FIREBIRD All

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de PONTIAC FIREBIRD All (mc: 2.5L /pk) van bouwjaar 82-83

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 172mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 203mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 61

P950371*5915

Green Filter PONTIAC FIREBIRD 3,4L i V6

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de PONTIAC FIREBIRD 3,4L i V6 (mc: L32 /162pk) van bouwjaar 93>95

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 296mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 154mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P950371*5916

Green Filter PONTIAC FIREBIRD All

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de PONTIAC FIREBIRD All (mc: 3.8L /pk) van bouwjaar 96-97

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 296mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 154mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P950371*5917

Green Filter PONTIAC FIREBIRD niet Ram air

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de PONTIAC FIREBIRD niet Ram air (mc: 5.7L /pk) van bouwjaar 1997

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 296mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 154mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P950371*5918

Green Filter PONTIAC FIREBIRD niet Ram-air

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de PONTIAC FIREBIRD niet Ram-air (mc: 5.7L /pk) van bouwjaar 1996

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 296mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 154mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P950371*5919

Green Filter PONTIAC FIREBIRD All

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de PONTIAC FIREBIRD All (mc: 3.4L /pk) van bouwjaar 93-95

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 296mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 154mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P950371*5920

Green Filter PONTIAC FIREBIRD All

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de PONTIAC FIREBIRD All (mc: 3.8L /pk) van bouwjaar 1995

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 296mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 154mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P950371*5921

Green Filter PONTIAC FIREBIRD niet Ram air

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de PONTIAC FIREBIRD niet Ram air (mc: 5.7L /pk) van bouwjaar 93-95

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 296mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 154mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

R760023*5935

Green Filter PONTIAC FIREBIRD All

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de PONTIAC FIREBIRD All (mc: 3.1L /pk) van bouwjaar 90-92

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 95mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 143mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 151

R760023*5936

Green Filter PONTIAC FIREBIRD (F)

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de PONTIAC FIREBIRD (F) (mc: 5.0L /pk) van bouwjaar 1992

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 95mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 143mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 151

R760023*5937

Green Filter PONTIAC FIREBIRD All

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de PONTIAC FIREBIRD All (mc: 5.7L /pk) van bouwjaar 90-92

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 95mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 143mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 151

R760023*5938

Green Filter PONTIAC FIREBIRD All

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de PONTIAC FIREBIRD All (mc: 5.0L /pk) van bouwjaar 87-91

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 95mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 143mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 151

R760023*5939

Green Filter PONTIAC FIREBIRD All

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de PONTIAC FIREBIRD All (mc: 2.8L /pk) van bouwjaar 86-89

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 95mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 143mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 151

R760023*5940

Green Filter PONTIAC FIREBIRD All

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de PONTIAC FIREBIRD All (mc: 5.7L /pk) van bouwjaar 87-89

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 95mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 143mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 151

R760023*5941

Green Filter PONTIAC FIREBIRD All

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de PONTIAC FIREBIRD All (mc: 2.8L /pk) van bouwjaar 1987

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 95mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 143mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 151

R760023*5942

Green Filter PONTIAC FIREBIRD All

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de PONTIAC FIREBIRD All (mc: 5.0L /pk) van bouwjaar 85-86

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 95mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 143mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 151

R760023*5943

Green Filter PONTIAC FIREBIRD H.O.

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de PONTIAC FIREBIRD H.O. (mc: 2.8L /pk) van bouwjaar 1985

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 95mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 143mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 151

P950342*5951

Green Filter PONTIAC FIREBIRD All

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de PONTIAC FIREBIRD All (mc: 3.8L /pk) van bouwjaar 98-02

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 413mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 199mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P950342*5952

Green Filter PONTIAC FIREBIRD inc. Trans Am/WS6

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de PONTIAC FIREBIRD inc. Trans Am/WS6 (mc: 5.7L /pk) van bouwjaar 98-02

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 413mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 199mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

R760008*5971

Green Filter PONTIAC FIREBIRD (E)

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de PONTIAC FIREBIRD (E) (mc: 5.0L /pk) van bouwjaar 1992

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 249mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 305mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 64

R760008*5972

Green Filter PONTIAC FIREBIRD All

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de PONTIAC FIREBIRD All (mc: 5.0L /pk) van bouwjaar 1991

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 249mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 305mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 64

R760008*5973

Green Filter PONTIAC FIREBIRD All

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de PONTIAC FIREBIRD All (mc: 5.0L /pk) van bouwjaar 89-90

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 249mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 305mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 64

R760008*5974

Green Filter PONTIAC FIREBIRD All

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de PONTIAC FIREBIRD All (mc: 5.0L /pk) van bouwjaar 1988

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 249mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 305mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 64

P960070*5982

Green Filter PONTIAC FIREBIRD Ram-air

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de PONTIAC FIREBIRD Ram-air (mc: 5.7L /pk) van bouwjaar 96-97

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 441mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 270mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23