GRAND AM

!
R727429*5905

Green Filter PONTIAC GRAND AM All

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de PONTIAC GRAND AM All (mc: 2.5L /pk) van bouwjaar 85-91

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 172mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 203mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 61

P960004*5922

Green Filter PONTIAC GRAND AM All

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de PONTIAC GRAND AM All (mc: 2.3L /pk) van bouwjaar 90-93

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 194mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 154mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 26

P960004*5923

Green Filter PONTIAC GRAND AM All

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de PONTIAC GRAND AM All (mc: 3.3L /pk) van bouwjaar 92-93

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 194mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 154mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 26

P960004*5924

Green Filter PONTIAC GRAND AM Quad 4 H.O. A

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de PONTIAC GRAND AM Quad 4 H.O. A (mc: 2.3L /pk) van bouwjaar 1989

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 194mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 154mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 26

P970016*5956

Green Filter PONTIAC GRAND AM All

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de PONTIAC GRAND AM All (mc: 2.4L /pk) van bouwjaar 96-98

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 271mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 167mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 38

P970016*5957

Green Filter PONTIAC GRAND AM All

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de PONTIAC GRAND AM All (mc: 3.1L /pk) van bouwjaar 94-98

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 271mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 167mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 38

P970016*5958

Green Filter PONTIAC GRAND AM All

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de PONTIAC GRAND AM All (mc: 2.3L /pk) van bouwjaar 94-95

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 271mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 167mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 38

P960009*5959

Green Filter PONTIAC GRAND AM All

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de PONTIAC GRAND AM All (mc: 2.4L /pk) van bouwjaar 99-04

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 326mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 197mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 25

P960009*5960

Green Filter PONTIAC GRAND AM All

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de PONTIAC GRAND AM All (mc: 3.4L /pk) van bouwjaar 99-05

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 326mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 197mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 25

P960009*5961

Green Filter PONTIAC GRAND AM ook airbox- 25177519 (GT HO)

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de PONTIAC GRAND AM ook airbox- 25177519 (GT HO) (mc: 3.4L /pk) van bouwjaar 1999

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 326mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 197mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 25