TRANS SPORT

!
P960004*5930

Green Filter PONTIAC TRANS SPORT All

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de PONTIAC TRANS SPORT All (mc: 3.4L /pk) van bouwjaar 1996

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 194mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 154mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 26

R760005*5931

Green Filter PONTIAC TRANS SPORT All

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de PONTIAC TRANS SPORT All (mc: 3.1L /pk) van bouwjaar 90-95

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 210mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 245mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 70

P960004*5932

Green Filter PONTIAC TRANS SPORT All

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de PONTIAC TRANS SPORT All (mc: 3.8L /pk) van bouwjaar 92-95

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 194mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 154mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 26

P567293*5948

Green Filter PONTIAC TRANS SPORT 2,3L i 16V

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de PONTIAC TRANS SPORT 2,3L i 16V (mc: LGO /147pk) van bouwjaar 92>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 306mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 155mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 20