4 RUNNER

!
R263063*7666

Green Filter TOYOTA 4 RUNNER 3,0L TD

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA 4 RUNNER 3,0L TD (mc: 1KZT /125pk) van bouwjaar 95>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

P473715*7804

Green Filter TOYOTA 4 RUNNER 2,7L i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de TOYOTA 4 RUNNER 2,7L i (mc: ── /152pk) van bouwjaar 95>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 260mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 174mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

R727427*7874

Green Filter TOYOTA 4 RUNNER 3,0L TD

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA 4 RUNNER 3,0L TD (mc: 1KZT /125pk) van bouwjaar 95>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 119mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 198mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 151

G591010*7890

Green Filter TOYOTA 4 RUNNER 3,0L i V6

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA 4 RUNNER 3,0L i V6 (mc: 3VZ E /143pk) van bouwjaar 90>96

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 224mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 140mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 75