COASTER

!
R263063*7667

Green Filter TOYOTA COASTER 4,0L D (N-HB30/36)

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA COASTER 4,0L D (N-HB30/36) (mc: 2H /──pk) van bouwjaar 82>90

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7668

Green Filter TOYOTA COASTER 4,0L D TURBO (P-HB31/32)

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA COASTER 4,0L D TURBO (P-HB31/32) (mc: 12HT /──pk) van bouwjaar 85>90

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7669

Green Filter TOYOTA COASTER 4,2L D (U-HZB)

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA COASTER 4,2L D (U-HZB) (mc: 1HZ /──pk) van bouwjaar 90>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7670

Green Filter TOYOTA COASTER 4,2L D TURBO (U-HDB)

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA COASTER 4,2L D TURBO (U-HDB) (mc: 1HD-T /──pk) van bouwjaar 90>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146