DYNA

!
R263063*7676

Green Filter TOYOTA DYNA 200 3,0L D (BU75)

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA DYNA 200 3,0L D (BU75) (mc: BOHV /60pk) van bouwjaar 87>88

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7677

Green Filter TOYOTA DYNA 200 3,4L D (BU85)

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA DYNA 200 3,4L D (BU85) (mc: 13BOHV /66pk) van bouwjaar 87>88

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7678

Green Filter TOYOTA DYNA 200 3,7L D TURBO (BU91)

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA DYNA 200 3,7L D TURBO (BU91) (mc: 14BT /──pk) van bouwjaar 90>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7679

Green Filter TOYOTA DYNA 200 4,0L D (WU90)

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA DYNA 200 4,0L D (WU90) (mc: 1W /──pk) van bouwjaar 87>95

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7674

Green Filter TOYOTA DYNA 150 3,0L D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA DYNA 150 3,0L D (mc: 1KD-FTV /109pk) van bouwjaar 09/06>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7675

Green Filter TOYOTA DYNA 150 3,0L D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA DYNA 150 3,0L D (mc: 1KD-FTV /136pk) van bouwjaar 10/09>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7671

Green Filter TOYOTA DYNA 3,0L D (BU75)

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA DYNA 3,0L D (BU75) (mc: BOHV /60pk) van bouwjaar 84>87

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7672

Green Filter TOYOTA DYNA 3,4L D (BU85)

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA DYNA 3,4L D (BU85) (mc: 13B /66pk) van bouwjaar 84>87

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7673

Green Filter TOYOTA DYNA 4,0L D (WU95)

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA DYNA 4,0L D (WU95) (mc: 1W /──pk) van bouwjaar 84>87

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146