TSX 2,4L L4

!
P965014*5

Green Filter ACURA TSX 2,4L L4 All

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de ACURA TSX 2,4L L4 All (mc: ── /──pk) van bouwjaar 04-06

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 341mm - D2/L2: 280mm - D3/L3: 150mm - D4/L4: 115mm - D5/L5: mm en H= 27