A8

!
P477513*631

Green Filter AUDI A8 2,8L

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de AUDI A8 2,8L (mc: AEJ /164pk) van bouwjaar 07/95>09/02

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 286mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 259mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P477513*632

Green Filter AUDI A8 2,8L

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de AUDI A8 2,8L (mc: AAH /174pk) van bouwjaar 94>96

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 286mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 259mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P477513*633

Green Filter AUDI A8 2,8L 30V

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de AUDI A8 2,8L 30V (mc: ACK /193pk) van bouwjaar 96>02

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 286mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 259mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P477513*634

Green Filter AUDI A8 S8 2,8L i V6 30V Quattro

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de AUDI A8 S8 2,8L i V6 30V Quattro (mc: ACK/ALG/AMX /193pk) van bouwjaar 97>02

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 286mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 259mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P477513*635

Green Filter AUDI A8 3,7L

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de AUDI A8 3,7L (mc: AEW/AKJ /230pk) van bouwjaar 95>02

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 286mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 259mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P477513*636

Green Filter AUDI A8 3,7L i V8 40V Quattro

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de AUDI A8 3,7L i V8 40V Quattro (mc: AKC/AQG /260pk) van bouwjaar 98>02

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 286mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 259mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P477513*637

Green Filter AUDI A8 4,2L

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de AUDI A8 4,2L (mc: AEM /245pk) van bouwjaar 94>02

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 286mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 259mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P477513*638

Green Filter AUDI A8 4,2L

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de AUDI A8 4,2L (mc: ABZ /299pk) van bouwjaar 94>02

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 286mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 259mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P477513*639

Green Filter AUDI A8 4,2L i V8 40V Quattro

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de AUDI A8 4,2L i V8 40V Quattro (mc: AQF/FQF /310pk) van bouwjaar 98>02

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 286mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 259mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P477513*640

Green Filter AUDI A8 4,2L i V8 Quattro

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de AUDI A8 4,2L i V8 Quattro (mc: AQH/AVP /360pk) van bouwjaar 99>02

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 286mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 259mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P477513*641

Green Filter AUDI A8 4,2L i V8 Quattro

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de AUDI A8 4,2L i V8 Quattro (mc: ARU/AVN /239pk) van bouwjaar 99>02

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 286mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 259mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P477513*642

Green Filter AUDI A8 S8 4,2L i V8 40V

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de AUDI A8 S8 4,2L i V8 40V (mc: AHC/AKH /340pk) van bouwjaar 96>02

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 286mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 259mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P477513*643

Green Filter AUDI A8 S8 4,2L i V8 40V

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de AUDI A8 S8 4,2L i V8 40V (mc: AQF/FQF /310pk) van bouwjaar 98>02

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 286mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 259mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P477513*644

Green Filter AUDI A8 2,5L TDI et Quattro

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de AUDI A8 2,5L TDI et Quattro (mc: AFB/AKN /150pk) van bouwjaar 97>02

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 286mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 259mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P477513*645

Green Filter AUDI A8 2,5L TDI et Quattro

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de AUDI A8 2,5L TDI et Quattro (mc: AKE /180pk) van bouwjaar 00>02

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 286mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 259mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P477513*646

Green Filter AUDI A8 3,3L TDI V8 Quattro

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de AUDI A8 3,3L TDI V8 Quattro (mc: AKF /225pk) van bouwjaar 99>02

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 286mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 259mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23