Z3 (E36*7)

!
P437722*857

Green Filter BMW Z3 (E36/7) 2,0L

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW Z3 (E36/7) 2,0L (mc: M52B20 /150pk) van bouwjaar 99>03

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 244mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 178mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 24

P437722*858

Green Filter BMW Z3 (E36/7) 2,2L

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW Z3 (E36/7) 2,2L (mc: M52B22 /170pk) van bouwjaar 00>02

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 244mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 178mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 24

P437722*859

Green Filter BMW Z3 (E36/7) 2,8L

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW Z3 (E36/7) 2,8L (mc: M52B28 /192pk) van bouwjaar 96>02

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 244mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 178mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 24

P437722*860

Green Filter BMW Z3 (E36/7) 2,8L Coupé

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW Z3 (E36/7) 2,8L Coupé (mc: M52B28 /192pk) van bouwjaar 97>02

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 244mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 178mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 24

P437722*861

Green Filter BMW Z3 (E36/7) 3,0L

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW Z3 (E36/7) 3,0L (mc: M54B30 /232pk) van bouwjaar 00>02

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 244mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 178mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 24

P437722*862

Green Filter BMW Z3 (E36/7) M 3,2L

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW Z3 (E36/7) M 3,2L (mc: S50B32 /321pk) van bouwjaar 97>01

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 244mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 178mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 24

P437722*863

Green Filter BMW Z3 (E36/7) M 3,2L

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW Z3 (E36/7) M 3,2L (mc: S50B32 /325pk) van bouwjaar 01>02

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 244mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 178mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 24

P423423*1083

Green Filter BMW Z3 (E36/7) 1,8L

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW Z3 (E36/7) 1,8L (mc: M43B18 /116pk) van bouwjaar 96>98

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 234mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 229mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P423423*1084

Green Filter BMW Z3 (E36/7) 1,8L

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW Z3 (E36/7) 1,8L (mc: M44B19 /118pk) van bouwjaar 98>02

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 234mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 229mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P423423*1085

Green Filter BMW Z3 (E36/7) 1,9L

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW Z3 (E36/7) 1,9L (mc: M44B19 /140pk) van bouwjaar 96>98

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 234mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 229mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P423423*1086

Green Filter BMW Z3 (E36/7) 1,9L

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW Z3 (E36/7) 1,9L (mc: M44B19 /118pk) van bouwjaar 98>99

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 234mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 229mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P423423*1087

Green Filter BMW Z3 (E36/7) 1,9L

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW Z3 (E36/7) 1,9L (mc: M44B19 /116pk) van bouwjaar 99>02

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 234mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 229mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23