SERIE 5 (E28)

!
R086906*889

Green Filter BMW SERIE 5 (E28) 518

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E28) 518 (mc: M10B18 /90pk) van bouwjaar 81>84

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 245mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 281mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 48

P455670*890

Green Filter BMW SERIE 5 (E28) 520 i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E28) 520 i (mc: M20B20 /129pk) van bouwjaar 85>91

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 259mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 149mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P455670*891

Green Filter BMW SERIE 5 (E28) 525

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E28) 525 (mc: M20B27 /122pk) van bouwjaar 85>87

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 259mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 149mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P455670*892

Green Filter BMW SERIE 5 (E28) 525

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E28) 525 (mc: M20B27 /125pk) van bouwjaar 85>87

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 259mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 149mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P455670*893

Green Filter BMW SERIE 5 (E28) 525

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E28) 525 (mc: M20B27 /129pk) van bouwjaar 85>87

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 259mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 149mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P455670*894

Green Filter BMW SERIE 5 (E28) 528 i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E28) 528 i (mc: ── /──pk) van bouwjaar 85>87

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 259mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 149mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P572726*1033

Green Filter BMW SERIE 5 (E28) 518 i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E28) 518 i (mc: M10B18 /105pk) van bouwjaar 83>87

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 315mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 180mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 20

P572726*1034

Green Filter BMW SERIE 5 (E28) 520 i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E28) 520 i (mc: M20B20 /125pk) van bouwjaar >85

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 315mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 180mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 20

P572726*1035

Green Filter BMW SERIE 5 (E28) 525

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E28) 525 (mc: M20B27 /122pk) van bouwjaar >85

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 315mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 180mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 20

P572726*1036

Green Filter BMW SERIE 5 (E28) 525

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E28) 525 (mc: M20B27 /125pk) van bouwjaar >85

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 315mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 180mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 20

P572726*1037

Green Filter BMW SERIE 5 (E28) 525

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E28) 525 (mc: M20B27 /129pk) van bouwjaar >85

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 315mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 180mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 20

P572726*1038

Green Filter BMW SERIE 5 (E28) 528 i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E28) 528 i (mc: M30B28 /177pk) van bouwjaar 77>87

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 315mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 180mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 20

P572726*1039

Green Filter BMW SERIE 5 (E28) 528 i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E28) 528 i (mc: M30B28 /184pk) van bouwjaar 77>87

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 315mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 180mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 20

P572726*1040

Green Filter BMW SERIE 5 (E28) 535 i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E28) 535 i (mc: M30B35 /218pk) van bouwjaar 85>87

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 315mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 180mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 20

P572726*1041

Green Filter BMW SERIE 5 (E28) M535 i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E28) M535 i (mc: M30B35 /218pk) van bouwjaar 85>87

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 315mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 180mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 20

P572726*1042

Green Filter BMW SERIE 5 (E28) M535 i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E28) M535 i (mc: M30B35 /185pk) van bouwjaar 85>87

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 315mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 180mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 20

P572726*1043

Green Filter BMW SERIE 5 (E28) M535 i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E28) M535 i (mc: M30B35 /192pk) van bouwjaar 85>87

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 315mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 180mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 20

P630432*1129

Green Filter BMW SERIE 5 (E28) 524 D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E28) 524 D (mc: M21D24 /86pk) van bouwjaar >87

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 354mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 241mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P630432*1130

Green Filter BMW SERIE 5 (E28) 524 TD

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E28) 524 TD (mc: M21D24 /115pk) van bouwjaar >85

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 354mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 241mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P648468*1162

Green Filter BMW SERIE 5 (E28) M5

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E28) M5 (mc: S38B35 /286pk) van bouwjaar 85>87

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 356mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 259mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 20