SERIE 7 (E32)

!
P455670*903

Green Filter BMW SERIE 7 (E32) 750 i V12

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 7 (E32) 750 i V12 (mc: M70B50 /300pk) van bouwjaar 87>94

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 259mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 149mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 23

P457583*933

Green Filter BMW SERIE 7 (E32) 730 i V8

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 7 (E32) 730 i V8 (mc: M60B30 /218pk) van bouwjaar 92>94

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 258mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 210mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 24

P689670*934

Green Filter BMW SERIE 7 (E32) 730 i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 7 (E32) 730 i (mc: M30B30 /188pk) van bouwjaar 86>94

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 378mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 148mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 24

P689670*935

Green Filter BMW SERIE 7 (E32) 730 i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 7 (E32) 730 i (mc: M30B30 /197pk) van bouwjaar 86>94

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 378mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 148mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 24

P689670*936

Green Filter BMW SERIE 7 (E32) 735 i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 7 (E32) 735 i (mc: M30B35 /211pk) van bouwjaar 86>92

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 378mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 148mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 24

P689670*937

Green Filter BMW SERIE 7 (E32) 735 i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 7 (E32) 735 i (mc: M30B35 /220pk) van bouwjaar 86>87

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 378mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 148mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 24

P457583*938

Green Filter BMW SERIE 7 (E32) 740 i V8

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 7 (E32) 740 i V8 (mc: M60B40 /286pk) van bouwjaar 92>94

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 258mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 210mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 24