SERIE 5 (E60*E61)

Green Sport Luchtfilters voor de BMW 5-serie E60 en E61 modellen.

!
P965004*1137

Green Filter BMW SERIE 5 (E60/E61) 520 i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E60/E61) 520 i (mc: M52/54B22 /170pk) van bouwjaar 03>05

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 290mm - D2/L2: 157mm - D3/L3: 230mm - D4/L4: 152mm - D5/L5: ──mm en H= 33

P965005*1138

Green Filter BMW SERIE 5 (E60/E61) 520 i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E60/E61) 520 i (mc: N43/46B20 /170pk) van bouwjaar 09/07>12/10

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 309mm - D2/L2: 157mm - D3/L3: 271mm - D4/L4: 182mm - D5/L5: ──mm en H= 33

P965004*1139

Green Filter BMW SERIE 5 (E60/E61) 523 i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E60/E61) 523 i (mc: N52B25 /177pk) van bouwjaar 05>07

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 290mm - D2/L2: 157mm - D3/L3: 230mm - D4/L4: 152mm - D5/L5: ──mm en H= 33

P965004*1140

Green Filter BMW SERIE 5 (E60/E61) 523 i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E60/E61) 523 i (mc: N53B25 /190pk) van bouwjaar 03/07>12/10

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 290mm - D2/L2: 157mm - D3/L3: 230mm - D4/L4: 152mm - D5/L5: ──mm en H= 33

P965004*1141

Green Filter BMW SERIE 5 (E60/E61) 525 i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E60/E61) 525 i (mc: M52/54B25 /192pk) van bouwjaar 03>05

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 290mm - D2/L2: 157mm - D3/L3: 230mm - D4/L4: 152mm - D5/L5: ──mm en H= 33

P965004*1142

Green Filter BMW SERIE 5 (E60/E61) 525 i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E60/E61) 525 i (mc: N52B25 /218pk) van bouwjaar 05>10

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 290mm - D2/L2: 157mm - D3/L3: 230mm - D4/L4: 152mm - D5/L5: ──mm en H= 33

P965004*1143

Green Filter BMW SERIE 5 (E60/E61) 530 i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E60/E61) 530 i (mc: M54B30 /231pk) van bouwjaar 03>05

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 290mm - D2/L2: 157mm - D3/L3: 230mm - D4/L4: 152mm - D5/L5: ──mm en H= 33

P965004*1144

Green Filter BMW SERIE 5 (E60/E61) 530 i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E60/E61) 530 i (mc: N52B30 /258pk) van bouwjaar 05>07

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 290mm - D2/L2: 157mm - D3/L3: 230mm - D4/L4: 152mm - D5/L5: ──mm en H= 33

P965004*1145

Green Filter BMW SERIE 5 (E60/E61) 530 i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E60/E61) 530 i (mc: N53B30 /272pk) van bouwjaar 03/07>12/10

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 290mm - D2/L2: 157mm - D3/L3: 230mm - D4/L4: 152mm - D5/L5: ──mm en H= 33

P965016*1147

Green Filter BMW SERIE 5 (E60/E61) 535 i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E60/E61) 535 i (mc: N54B30A /306pk) van bouwjaar 07>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 354mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 285mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 32

P965005*1146

Green Filter BMW SERIE 5 (E60) 535 i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E60) 535 i (mc: ── /245pk) van bouwjaar 04>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 309mm - D2/L2: 157mm - D3/L3: 271mm - D4/L4: 182mm - D5/L5: ──mm en H= 33

P965005*1148

Green Filter BMW SERIE 5 (E60/E61) 540 i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E60/E61) 540 i (mc: N62B40 /306pk) van bouwjaar 09/05>12/10

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 309mm - D2/L2: 157mm - D3/L3: 271mm - D4/L4: 182mm - D5/L5: ──mm en H= 33

P965005*1149

Green Filter BMW SERIE 5 (E60/E61) 545 i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E60/E61) 545 i (mc: N62B44 /333pk) van bouwjaar 09/03>10/05

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 309mm - D2/L2: 157mm - D3/L3: 271mm - D4/L4: 182mm - D5/L5: ──mm en H= 33

P965005*1150

Green Filter BMW SERIE 5 (E60) 550 i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E60) 550 i (mc: N62B44 /367pk) van bouwjaar 09/05>12/10

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 309mm - D2/L2: 157mm - D3/L3: 271mm - D4/L4: 182mm - D5/L5: ──mm en H= 33

P970046*1201

Green Filter BMW SERIE 5 (E60/E61) 520 D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E60/E61) 520 D (mc: M47N204D4 /150pk) van bouwjaar 09/07>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 308mm - D2/L2: 132mm - D3/L3: 271mm - D4/L4: 170mm - D5/L5: ──mm en H= 31

P970046*1202

Green Filter BMW SERIE 5 (E60/E61) 520 D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E60/E61) 520 D (mc: M47D/N20 /163pk) van bouwjaar 09/05>03/10

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 308mm - D2/L2: 132mm - D3/L3: 271mm - D4/L4: 170mm - D5/L5: ──mm en H= 31

G491603*1047

Green Filter BMW SERIE 5 (E60) 520 D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Conisch Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E60) 520 D (mc: M47D20 /163pk) van bouwjaar 05>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 50mm - D2/L2: 110mm - D3/L3: 126mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 358

P970046*1203

Green Filter BMW SERIE 5 (E60/E61) 520 D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E60/E61) 520 D (mc: M47D20A /177pk) van bouwjaar 09/07>12/10

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 308mm - D2/L2: 132mm - D3/L3: 271mm - D4/L4: 170mm - D5/L5: ──mm en H= 31

G491603*1046

Green Filter BMW SERIE 5 (E60/E61) 520 D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Conisch Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E60/E61) 520 D (mc: M47D20 /150pk) van bouwjaar 09/05>09/07

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 50mm - D2/L2: 110mm - D3/L3: 126mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 358

G491609*1176

Green Filter BMW SERIE 5 (E60) 525 D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Conisch Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E60) 525 D (mc: M57D25 /177pk) van bouwjaar 03/04>02/07

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 50mm - D2/L2: 110mm - D3/L3: 126mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 478

G491609*1177

Green Filter BMW SERIE 5 (E60) 525 D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Conisch Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E60) 525 D (mc: M57D25 /197pk) van bouwjaar 03/07>02/07

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 50mm - D2/L2: 110mm - D3/L3: 126mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 478

G491609*1178

Green Filter BMW SERIE 5 (E60) 530 D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Conisch Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E60) 530 D (mc: M57B30 /218pk) van bouwjaar 07/03>10/05

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 50mm - D2/L2: 110mm - D3/L3: 126mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 478

G491609*1179

Green Filter BMW SERIE 5 (E60) 530 D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Conisch Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E60) 530 D (mc: M57B30 /231pk) van bouwjaar 09/05>02/07

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 50mm - D2/L2: 110mm - D3/L3: 126mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 478

G491609*1180

Green Filter BMW SERIE 5 (E60) 530 D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Conisch Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E60) 530 D (mc: ── /194pk) van bouwjaar 02>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 50mm - D2/L2: 110mm - D3/L3: 126mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 478

G491609*1181

Green Filter BMW SERIE 5 (E60) 530 D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Conisch Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E60) 530 D (mc: M57D30 /235pk) van bouwjaar 03/07>12/10

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 50mm - D2/L2: 110mm - D3/L3: 126mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 478

P970046*1204

Green Filter BMW SERIE 5 (E60/E61) 535 D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E60/E61) 535 D (mc: M57D30 /272pk) van bouwjaar 05>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 308mm - D2/L2: 132mm - D3/L3: 271mm - D4/L4: 170mm - D5/L5: ──mm en H= 31

P970046*1205

Green Filter BMW SERIE 5 (E60/E61) 535 D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 5 (E60/E61) 535 D (mc: M57D30 /177pk) van bouwjaar 03/07>12/10

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 308mm - D2/L2: 132mm - D3/L3: 271mm - D4/L4: 170mm - D5/L5: ──mm en H= 31