SERIE 6 (E24)

!
P572726*1048

Green Filter BMW SERIE 6 (E24) 628 CSi

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 6 (E24) 628 CSi (mc: M30B28 /184pk) van bouwjaar 79>87

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 315mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 180mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 20

P572726*1049

Green Filter BMW SERIE 6 (E24) 630 CS

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 6 (E24) 630 CS (mc: M30B30 /185pk) van bouwjaar 76>79

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 315mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 180mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 20

P572726*1050

Green Filter BMW SERIE 6 (E24) 633 CSi

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 6 (E24) 633 CSi (mc: M30B32 /200pk) van bouwjaar 76>84

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 315mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 180mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 20

P572726*1051

Green Filter BMW SERIE 6 (E24) 635 CSi

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 6 (E24) 635 CSi (mc: M30B35 /218pk) van bouwjaar 78>88

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 315mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 180mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 20

P572726*1052

Green Filter BMW SERIE 6 (E24) 635 CSi

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 6 (E24) 635 CSi (mc: M30B35 /218pk) van bouwjaar 80>87

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 315mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 180mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 20

P572726*1053

Green Filter BMW SERIE 6 (E24) 635 CSi

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 6 (E24) 635 CSi (mc: M30B35 /185pk) van bouwjaar 85>89

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 315mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 180mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 20

P572726*1054

Green Filter BMW SERIE 6 (E24) 635 CSi

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 6 (E24) 635 CSi (mc: M35B35 /192pk) van bouwjaar 85>90

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 315mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 180mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 20

P648468*1163

Green Filter BMW SERIE 6 (E24) M635 Csi

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 6 (E24) M635 Csi (mc: S38B35 /260pk) van bouwjaar 86>88

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 356mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 259mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 20