SERIE 7 (E23)

!
P572726*1055

Green Filter BMW SERIE 7 (E23) 728 i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 7 (E23) 728 i (mc: M30B28 /184pk) van bouwjaar 78>86

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 315mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 180mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 20

P572726*1056

Green Filter BMW SERIE 7 (E23) 732 i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 7 (E23) 732 i (mc: M30B32 /197pk) van bouwjaar 77>86

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 315mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 180mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 20

P572726*1057

Green Filter BMW SERIE 7 (E23) 733 i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 7 (E23) 733 i (mc: M30B32 /197pk) van bouwjaar 77>86

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 315mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 180mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 20

P572726*1058

Green Filter BMW SERIE 7 (E23) 735 i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 7 (E23) 735 i (mc: M30B35 /185pk) van bouwjaar 85>86

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 315mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 180mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 20

P572726*1059

Green Filter BMW SERIE 7 (E23) 735 i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 7 (E23) 735 i (mc: M30B35 /192pk) van bouwjaar 85>86

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 315mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 180mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 20

P572726*1060

Green Filter BMW SERIE 7 (E23) 735 i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 7 (E23) 735 i (mc: M30B35 /218pk) van bouwjaar 79>86

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 315mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 180mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 20

P572726*1061

Green Filter BMW SERIE 7 (E23) 745 i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de BMW SERIE 7 (E23) 745 i (mc: M30B35 /252pk) van bouwjaar 80>86

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 315mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 180mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 20