CX

!
R394418*1451

Green Filter CITROEN CX 2000

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de CITROEN CX 2000 (mc: 829A5 /106pk) van bouwjaar 74>79

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 85mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 121mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 218

R394418*1452

Green Filter CITROEN CX 20 RE/TRE

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de CITROEN CX 20 RE/TRE (mc: 829A5 /106pk) van bouwjaar 86>92

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 85mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 121mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 218

R394418*1453

Green Filter CITROEN CX 22 TRS

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de CITROEN CX 22 TRS (mc: J6TA500 /113pk) van bouwjaar 82>95

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 85mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 121mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 218

R394418*1454

Green Filter CITROEN CX reflex/athéna

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de CITROEN CX reflex/athéna (mc: ── /──pk) van bouwjaar ──

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 85mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 121mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 218