LODGY

!
P965020*1875

Green Filter DACIA LODGY 1,2L TCE

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de DACIA LODGY 1,2L TCE (mc: H5F402 /115pk) van bouwjaar 06/12>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 269mm - D2/L2: 217mm - D3/L3: 124mm - D4/L4: 104mm - D5/L5: ──mm en H= 32

P965020*1876

Green Filter DACIA LODGY 1,6L SCE

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de DACIA LODGY 1,6L SCE (mc: H4M /102pk) van bouwjaar 06/15>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 269mm - D2/L2: 217mm - D3/L3: 124mm - D4/L4: 104mm - D5/L5: ──mm en H= 32

P965020*1877

Green Filter DACIA LODGY 1,5L DCI

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de DACIA LODGY 1,5L DCI (mc: K9K612 /90pk) van bouwjaar 03/12>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 269mm - D2/L2: 217mm - D3/L3: 124mm - D4/L4: 104mm - D5/L5: ──mm en H= 32

P965020*1878

Green Filter DACIA LODGY 1,5L DCI

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de DACIA LODGY 1,5L DCI (mc: K9K846 /107pk) van bouwjaar 03/12>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 269mm - D2/L2: 217mm - D3/L3: 124mm - D4/L4: 104mm - D5/L5: ──mm en H= 32

P965020*1879

Green Filter DACIA LODGY 1,5L DCI

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de DACIA LODGY 1,5L DCI (mc: K9K612 /109pk) van bouwjaar 06/15>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 269mm - D2/L2: 217mm - D3/L3: 124mm - D4/L4: 104mm - D5/L5: ──mm en H= 32