AVENGER

!
P960005*2004

Green Filter DODGE AVENGER All

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de DODGE AVENGER All (mc: 2.5L /pk) van bouwjaar 99-00

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 232mm - D2/L2: mm - D3/L3: 185mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 20

P960005*2005

Green Filter DODGE AVENGER All

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de DODGE AVENGER All (mc: 2.0L /pk) van bouwjaar 1999

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 232mm - D2/L2: mm - D3/L3: 185mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 20

P960005*2006

Green Filter DODGE AVENGER Coupe

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de DODGE AVENGER Coupe (mc: 2.0L /pk) van bouwjaar 96-98

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 232mm - D2/L2: mm - D3/L3: 185mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 20

P960005*2007

Green Filter DODGE AVENGER Coupe

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de DODGE AVENGER Coupe (mc: 2.5L /pk) van bouwjaar 95-98

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 232mm - D2/L2: mm - D3/L3: 185mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 20

P960005*2008

Green Filter DODGE AVENGER Non Turbo

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de DODGE AVENGER Non Turbo (mc: 2.0L /pk) van bouwjaar 1995

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 232mm - D2/L2: mm - D3/L3: 185mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 20